Tuesday, June 23, 2009

Bismillah.....


Alkisah ada seorang Isteri yang selalu membaca BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIMsetiap kali melakukan sesuatu, dalam membuka, menutup dan menguncipintu/almari, menaruh dan mengambil barang/sesuatu, membuka dan memakaipakaian, masuk dan keluar rumah, naik dan turun dari kenderaan, dll.
Pokoknya selalu membaca BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM pada saat akan melakukansebarang aktiviti.Sehingga dengan kebiasaannya tersebut sang suami merasa kesal dan akhirnyaterlintas dibenaknya untuk menguji sang isterinya tersebut. Lalu suatuketika sang suami memberikan emas kepada isterinya dan mengatakan:
"Wahai isteriku, ini aku amanahkan emas kepadamu. Simpanlah baik-baik."Lalu sang isteripun menerimanya dengan mengucapkanBISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM dan membuka almari dengan mengucapkanBISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM dan menaruh emas tersebut dengan mengucapkanBISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM dan menutup/mengunci almari dengan mengucapkanBISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM.
Setelah beberapa hari dan kebetulan si isteri tidak ada di rumah, maka sangsuami mengambil emas tersebut dari dalam almari dan membuangnya ke laut.Lalu ia kembali ke rumah dan ketika isterinya pulang dia pun meminta kepadaisterinya untuk mengambilkan emas yang diamanahkan beberapa waktu lalu.
Lalu sang isteri pun masuk ke kamar dan dengan mengucapkanBISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM dia pun membuka pintu almari tempat ia menyimpan emas tersebut. Lalu mengambil emas yang saat itu dalam keadaan basah (airlaut) lalu menyerahkannya kepada suaminya.Melihat emas tersebut basah sang isteri pun menjadi bingung dan bertanyakepada suaminya, lalu sang suami pun bersujud dan beristighfar dan setelahitu menceritakan kejadian yang sebenarnya bahawa dia (suami) telah membuangemas tersebut ke laut tanpa pengetahuan sang isteri dengan tujuan untukmengetahui manfaat dari BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM.
Dari cerita diatas maka kita dapat melihat kesaktian dari kalimatBISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM selain dari itu masih banyak lagi manfaatnyaiaitu:
Kita disarankan untuk membaca BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM ketika kita akanmengambil dan menaruh pakaian di gantungan, baik yang pakaian baru maupunyang baru kita gunakan.
Tujuannya adalah agar pakaian tersebut tidakdigunakan oleh makhluk lain (gol. Jin), ini dapat kita lihat apabila kitamenaruh pakaian maka ketika kita gunakan kadang terasa gatal dan tidaknyaman. Memang kita biasa mengatakan bahawa itu adalah pengaruh lembab ataupun sebagainya namun pada dasarnya pakaian tersebut telah digunakanoleh makhluk lain dengan cara mereka.
Demikian sedikit penjelasan dan cerita mengenai keuntungan yang dapat kita peroleh dari mengucapkan BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM dalam melakukan aktivitikita sehari-hari, semoga setelah membaca ini kita semua mulai dapatmembiasakan diri untuk mengucapkan BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM dalammelakukan aktiviti kita sehari-hari.
usinkata; kisah ini diemailkan dari seorang teman bernama anje uda..tq very much..

No comments:

Hoiii !!!! INGAT TAU !!!

Hoiii !!!! INGAT TAU !!!
"Saya memerlukan sokongan 1.2 juta penjawat awam. Sekiranya anda mahu dibayar gaji yang lebih baik di masa depan, saya perlu mengukuhkan asas perolehan kerajaan kerana kalau tidak, dari mana saya akan dapat wang untuk membayar penjawat awam?"- petikan kenyataan Najib Razak yang mengaku tiada idea lain utk nak bayar gari penjawat awam melainkan kenakan cukai kepada semua rakyat..Pada masa yang sama Kerajaan BN mahu mengurangkan cukai syarikat/cukai koparat..Pada 1988 cukai koparat adalah 40%..tetapikini telah dikurangkan kepada 25%..

Tapak-Tapak di Apadianie sejak 24 Mac 2009